• Редколегія журналу приймає до друку рукописи, які не були опубліковані раніше в друкованих й електронних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості журналу, високому науковому рівню. Редколегія наукового видання «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, та прикладає зусилля для запобігання будь-яких порушень цих норм.

  • Редколегія наукового видання «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, та прикладає зусилля для запобігання будь-яких порушень цих норм.

  • Редколегія гарантує розгляд усіх поданих матеріалів, дотримання об’єктивності у прийнятті рішень без упередженого ставлення до авторів.