(1)
Karpenko, I. . Асимптотики за великим часом для модифiкованого рiвняння Камаси–Хольма з ненульовими крайовими умовами. J. Math. Phys. Anal. Geom. 2022, 18, 224-252.