(1)
Salah, M. B. M.; Ghanmi, A.; Kefi, K. Iснування та множиннiсть розв’язкiв для певного класу проблем типу Кiрхгофа, якi мiстять дробовий оператор зi змiнними показниками. J. Math. Phys. Anal. Geom. 2022, 18, 253-268.