Karpenko, I. . (2022). Асимптотики за великим часом для модифiкованого рiвняння Камаси–Хольма з ненульовими крайовими умовами. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, 18(2), 224–252. https://doi.org/10.15407/mag18.02.224