Salah, M. B. M., Ghanmi, A., & Kefi, K. (2022). Iснування та множиннiсть розв’язкiв для певного класу проблем типу Кiрхгофа, якi мiстять дробовий оператор зi змiнними показниками. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, 18(2), 253–268. https://doi.org/10.15407/mag18.02.253