Sukhorebska, D. (2022). Багатовимiрнi пiдмноговиди з метрикою обертання у просторi Лобачевського. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, 18(2), 269–285. https://doi.org/10.15407/mag18.02.269