Afanasiev, Ievgenii. 2022. «Про кореляцiйнi функцiї характеристичних полiномiв випадкових матриць з незалежними елементами: Iнтерполяцiя мiж комплексним I дiйсним випадками». Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії 18 (2). Харків, Україна:159-81. https://doi.org/10.15407/mag18.02.159.