Afanasiev, I. (2022) «Про кореляцiйнi функцiї характеристичних полiномiв випадкових матриць з незалежними елементами: iнтерполяцiя мiж комплексним i дiйсним випадками», Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії. Харків, Україна, 18(2), с. 159–181. doi: 10.15407/mag18.02.159.