Afanasiev, I. «Про кореляцiйнi функцiї характеристичних полiномiв випадкових матриць з незалежними елементами: Iнтерполяцiя мiж комплексним I дiйсним випадками». Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, вип. 18, вип. 2, Серпень 2022, с. 159-81, doi:10.15407/mag18.02.159.