1.
Salah MBM, Ghanmi A, Kefi K. Iснування та множиннiсть розв’язкiв для певного класу проблем типу Кiрхгофа, якi мiстять дробовий оператор зi змiнними показниками. J. Math. Phys. Anal. Geom. [інтернет]. 20, Серпень 2022 [цит. за 28, Вересень 2022];18(2):253-68. доступний у: http://jmag.ilt.kharkiv.ua/index.php/jmag/article/view/jm18-0253e