1.
Wang Y. Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера. J. Math. Phys. Anal. Geom. [інтернет]. 20, Серпень 2022 [цит. за 28, Вересень 2022];18(2):286-97. доступний у: http://jmag.ilt.kharkiv.ua/index.php/jmag/article/view/jm18-0286e