Метою журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень провідних учених, а також аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів та вчених звань.

Видання здійснює публікацію оригінальних статей за такими напрямами:

  • Математична фізика

  • Комплексний аналіз і його застосування

  • Асимптотичні задачі диференціальних рівнянь

  • Спектральна теорія операторів, включаючи обернені задачі та їх застосування

  • Геометрія в цілому та диференціальна геометрія

  • Функціональний аналіз, теорія зображень та операторні алгебри, включаючи ергодичні аспекти

Журнал призначено для фахівців в означених галузях знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.