— Статті приймаються англійською, українською, російською мовами. Статті друкуються англійською мовою та повинні супроводжуватися анотацією українською та англійською мовами.

  — Редколегія гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації, гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування.

  — Редколегія залишає за собою право відхилити матеріал без проведення рецензування у випадку, якщо статтю буде визнано низькоякісною або вона не відповідає напрямку журналу. Таке рішення приймається неупереджено з урахуванням редакційної політики журналу.

  — У процесі рецензування редколегія забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності.

  — До рецензування статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці. Рукопис надається рецензенту в електронному вигляді.

  — Журнал практикує одностороннє «сліпе» рецензування (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні).

  — У разі потреби доопрацювання статті рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент знову перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.

  — Після рекомендації рецензента статті «До друку» рукопис подається на засідання редакційної колегії для затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано друк даної статті.

  — Журнал практикує політику оперативного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями заради загального суспільного прогресу.