Рукопис потрібно подавати на розгляд редакційної колегії в електронному варіанті (pdf-файл) за адресою mpag@ilt.kharkov.ua.
    Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу.

    Рукопис статті має містити: назву статті, ініціали та прізвища авторів, текст анотації (українською та англійською мовами); повні поштові адреси установ, в яких виконано роботу, адресу електронної пошти, ключові слова та класифікаційний індекс за системою Mathematics Subject Classification 2010 року (див. http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html).

    — Після рекомендації рецензента статті «До друку» рукопис подається автором в електронному варіанті в форматі $\LaTeX{}$2e відповідно до інструкцій.