«Із історії Харківського математичного товариства.
Доклад Наума Ильича Ахиезера к 175-летию Харьковского университета». 2020. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії 15 (1). Харків, Україна:145-49. https://jmag.ilt.kharkiv.ua/index.php/jmag/article/view/jm15-0145r.