«Із історії Харківського математичного товариства.
Доклад Наума Ильича Ахиезера к 175-летию Харьковского университета» (2020) Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії. Харків, Україна, 15(1), с. 145–149. доступний у: https://jmag.ilt.kharkiv.ua/index.php/jmag/article/view/jm15-0145r (дата звернення: 17 Квітень 2024).