Редакційна етика

  • Редколегія журналу приймає до друку рукописи, які не були опубліковані раніше в друкованих й електронних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості журналу, високому науковому рівню.
  • Редколегія наукового видання «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, та прикладає зусилля для запобігання будь-яких порушень цих норм.
  • Редколегія гарантує розгляд усіх поданих матеріалів, дотримання об’єктивності у прийнятті рішень без упередженого ставлення до авторів.