Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
2022, vol. 18, No 1, pp. 57-74   https://doi.org/10.15407/mag18.01.057     ( до змісту , назад )
https://doi.org/10.15407/mag18.01.057

General Decay Result for a Weakly Damped Thermo-Viscoelastic System with Second Sound

Amel Boudiaf

Department of Mathematics, Faculty of Science, University Farhat Abbas of setif1, Setif 19000, Algeria
E-mail: amel.boudiaf@univ-setif.dz

Salah Drabla

Department of Mathematics, Faculty of Science, University Farhat Abbas of setif1, Setif 19000, Algeria
E-mail: drabla s@univ-setif.dz

Received October 8, 2020, revised December 15, 2020.

Анотація

У статті розглядається $n$-вимірна термов'язкопружна система з другим звуком зі слабким демпфуванням тертя. Використовуючи деякі властивості опуклих функцій, встановлено явний та загальний результат згасання. Наш результат одержано без будь яких обмежувальних припущень щодо зростання демпфування тертя.

Mathematics Subject Classification 2010: 35B37, 35L55, 74D05, 93D15, 93D20
Ключові слова: загальне згасання, слабке демпфування тертя, термов'язкопружна система з другим звуком, опуклість

Download 345402 byte View Contents