On Singular Limit and Upper Semicontinuous Family of Attractors of Thermoviscoelastic Berger Plate

Автор(и)

  • M. Potomkin Department of Mechanics and Mathematics, V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61077, Ukraine

Ключові слова:

матеріали з пам’яттю, атрактори, напівнеперервність зверху

Анотація

Розглянуто систему рівнянь з частинними похідними з інтегральними доданками, які враховують ефект спадковості. Система описує поведінку термов’язкопружної пластини з нелінійністю Бергера. Ефект спадковості враховано як у змінній, що відповідає за температуру, так і у змінній, що відповідає за вигин. Основною метою є аналіз переходу до сингулярної границі, коли ядра пам’яті наближаються до функції Дірака. Зокрема, доведено, що розв’язки системи з пам’яттю близькі в деякому сенсі до розв’язків відповідної системи без пам’яті. Крім того, отримано напівнеперервність зверху сім'ї атракторів відносно сингулярної границі.

Mathematics Subject Classification: 35B41, 35B35.

Downloads

Як цитувати

(1)
Potomkin, M. On Singular Limit and Upper Semicontinuous Family of Attractors of Thermoviscoelastic Berger Plate. Журн. мат. фіз. анал. геом. 2010, 6, 305-336.

Номер

Розділ

Статті

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.