Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry

Про журнал

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» видається з 1994 року. До липня 2005 року журнал мав назву «Математическая физика, анализ, геометрия».

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» виходить щоквартально.

Засновники видання: Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. №9023, сер. КВ від 03.08.2004.

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» входить до наукометричної бази даних Scopus (з 2008 року), Web of Science (з 2010 року). Видання також присутнє в базах даних: MathSciNet (з 2005 року), Google академія (з 2017 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 1994 року).

Поточний номер

Том 19 № 3 (2023)
Переглянути всі випуски