Eng  Рус
cover_mfag.png (33297 bytes)
  
Адреса журналу
  
просп. Науки, 47
м. Харків, 61103
Україна
  
Тел.+38(057)341-09-66
 +38(057)341-08-23
Факс+38(057)340-33-70
  
E-mail:mpag@ilt.kharkov.ua
  
DOI:10.15407/mag
  
ISSN:1812-9471 (Print)
 1817-5805 (On-line)
  
Секретар редакції:
Меламедова О.О.

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» видається з 1994 року.

Мета та політика Редакційна колегія та консультативна рада
Редакційна етика Порядок оформлення та рецензування
Подання статті
Усі випуски журналу Пошук у журналі

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» видається з 1994 року. До липня 2005 року журнал мав назву «Математическая физика, анализ, геометрия».

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» виходить щоквартально.

Засновники видання: Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. №9023, сер. КВ від 03.08.2004.

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» входить до наукометричної бази даних Scopus (з 2008 року), Web of Science (з 2010 року). Видання також присутнє в базах даних: MathSciNet (з 2005 року), Google академія (з 2017 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 1994 року), eLIBRARY.ru, Math-net.ru (з 1995 року).


2016 Journal Citation Reports ®
Five Year Impact Factor 0.261
Impact Factor 0.205
EigenFactor Score 0.00021
Article Influence Score 0.125