Усі випуски журналу

Пошук у журналі

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» видається з 1994 року. До липня 2005 року журнал мав назву «Математическая физика, анализ, геометрия».

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» виходить щоквартально.

Засновники видання: Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. №9023, сер. КВ від 03.08.2004.

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії» входить до наукометричної бази даних Scopus (з 2008 року), Web of Science (з 2010 року). Видання також присутнє в базах даних: MathSciNet (з 2005 року), Google академія (з 2017 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 1994 року).


2021 Journal Citation Reports ®
Impact Factor 0.692
Five Year Impact Factor 0.631

Copyright © 1995-2022 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.
ISSN: 1812-9471 (Print) | ISSN: 1817-5805 (Online)